Trình duyệt riêng Kingpin

Kingping Private Browser ratings on Apple Store

4.6 / 5 xếp hạng App Store

Kingping Private Browser ratings on Apple Store

Trình duyệt riêng Kingpin

Trình duyệt Kingpin là trình duyệt đầy đủ tính năng với chế độ ẩn danh và adblock luôn được bật. Nó không nhớ lịch sử, mật khẩu hoặc cookie.

Trình duyệt đang sử dụng tìm kiếm của Google làm mặc định (có thể được thay đổi thành DuckDuckGo trong cài đặt). Nó có thể được sử dụng như trình duyệt bổ sung để duyệt nội dung nhạy cảm hoặc trình duyệt được sử dụng để việc mua sắm và ngân hàng trực tuyến được bảo mật hơn.

Privacy - Kingping browser

Sự riêng tư

Luôn giữ riêng tư trong khi duyệt nội dung nhạy cảm: các trang web hẹn hò, nội dung người lớn, các vấn đề về sức khỏe hoặc mua sắm quà tặng.

Chặn quảng cáo

Đọc mà không có quảng có thì vui hơn nhiều. Quảng cáo bị chặn trong trang web ưa thích của bạn.

Ad blocking - Kingping browser
Security - Kingping browser

Bảo vệ

Ẩn tất cả các tab của bạn trong chớp mắt với nút Kingpin. Bạn có thể mở lại chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột hoặc mã PIN gồm 4 chữ số.

Kingpin Private Browser logo

Trình duyệt riêng Kingpin